Şirketler İçin

Pazara Giriş
Öncesi Hizmetler

Sonuca Yönelik
Hizmetler

Pazar araştırması, potansiyel iş ortaklarının belirlenmesi, rakip analizleri, kurulum ve operasyon için en uygun bölgenin belirlenmesini isteyen şirketler için

Satışa hazır ürün/servisi bulunan ve bunları yeni pazarlara sunarak ihracatını ve etki alanını genişletmek isteyen şirketler için

Pazara Giriş Öncesi Hizmetler

Hedeflenen pazarlar ile ilgili ürün/servis, rekabet, fiyat, bölgesel etki analizleri ve bu analizler sonucu raporların oluşturulması. Doğru hedef pazarların belirlenmesi

Hedeflenen pazardaki potansiyel iş ortaklarının ve müşterilerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve ürün/servis ile ilgili en uygun eşleşmelerin belirlenmesi

Satışı yapılacak ürün/servis ile ilgili pazara giriş stratejilerinin belirlenmesi, yol haritasının ve aksiyon planının oluşturulması

Pazara giriş stratejileri doğrultusunda aksiyon planının hayata geçirilmesi. Analiz sonucu belirlenen, pazara özel ihtiyaçların hayata geçirilmesi (örn. Pazarlama materyalleri). Şirketin yurtdışı operasyonlarında konumlandıracak bir yetkilisi yoksa QEC’nin süreçte aktif olarak rol alması

Belirlenen ülkede ki devlet ya da destek kurumlarının araştırılması, bu kurumlardan sağlanabilecek yatırım teşvik ve desteklerinin belirlenmesi ve başvuru süreçlerinin başlatılması

Şirketinizi yeni pazarlara açmak ve ihracatınızı arttırmak için QEC’den alacağınız hizmetlerin büyük çoğunluğu %50 ila %75 arasında değişen devlet destekleri kapsamında yer almaktadır. QEC, Devlet destekleri ve teşvikler ile ilgili yol haritasının hazırlanması, başvuru süreçlerinde gerekli yönlendirmeler ile sürecin aktive edilmesi aşamalarını da sağlamaktadır.

Sonuca Yönelik Hizmetler

Hedeflenen pazarda ürün/servisi satın alabilecek doğru potansiyel müşterilerinin detaylı araştırmalar ile belirlenmesi

QEC’nin, belirlenen potansiyel müşteriler ile, belirlenen pazara özel hazırlanmış olan, ürün ve servisleri aktaran pazarlama materyallerini paylaşması, firmanız ile ilgili bilgilendirme yapması ve bir sonraki aşama olan satış görüşmelerinin organize edilmesi

Ürün/servisleriniz ile ilgilenen firmalar ile satış görüşmelerinin organize edilmesi, toplantı öncesi satış yapılması planlanan müşteri ile ilgili detaylı bilgilerin paylaşılması

Şirketinizin hedeflenen pazarda aktif operasyonları henüz kurulmamış ise, QEC satış görüşmelerine ürün/servislerinize en uygun ve yetkin temsilcinin katılımını sağlar

Yurtdışı satış operasyonlarında kullanılan en etkili yöntemlerden iş ortaklıkları için ürün/servislerinize en uygun şirketler ile iş ortaklığı protokollerinin gerçekleştirilmesi