Çatı Kuruluşlar İçin

Keşif Odaklı
Heyet Programlarımız

Daha etkili, daha doğru stratejiler üretmek ve dünyadaki güncel gelişmeleri yerinde takip etmek isteyen kurumlar için

• Vizyon Turları
• Dünyadaki en iyi örnek uygulamaları görmek ve
• Önde gelen benzer kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler yaparak fikir alışverişinde bulunmak
• Gerçekleşen önemli etkinliklerde yer alarak fikir önderleri ile tanışmak

İkili iş ve satış görüşmeleri (B2B) yapmak isteyen kuruluşlar, UR-GE'ler ve holdingler için

• Yeni pazarları tanımak, ihracatı arttırmak
• Yeni pazarlara doğru iş ortakları ile giriş yapmak
• URGE (UR-GE), Sektörel Heyet, ticaret heyetleri, PR, B2B, ikili iş görüşmeleri organizasyonları
• Yurt dışından satın alma heyetleri getirmek

Keşif Odaklı Heyet Programlarımızı başarıya götüren adımlar

Benzer
Kuruluşlar ile
Görüşmeler

Merkezi ve Yerel
Yönetim
Görüşmeleri

Pazar
ve Paydaş
Görüşmeleri

Sizi, elde etmek istediğiniz sonuçlara götürecek doğru adreslerin, potansiyellerin ve stratejilerin belirlenmesi

İhtiyaçlarınıza özel çalıştayların, toplantıların ve görüşmelerin ilgili paydaşların katılımının sağlanması ile organize edilmesi

Alanınızda dünyadaki son ve en yeni gelişmeler, farklı uygulamalar ve başarılı sonuçları gerçekleştirmiş kurum ve kuruluşlar ile bilgi paylaşımı - aktarımı

Alanınızdaki en iyi örnek uygulamaların/projelerin belirlenmesi; süreç ve çıktılarının doğrudan proje uygulayıcıları tarafından sizinle paylaşılması

Alanınızda dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşları ile stratejik ortaklıklar kurulmasını sağlamak

Sizi ve kurumunuzu hedefinize götürecek bütün detaylar ve üst düzey görüşmeler ile dilerseniz A'dan Z'ye anahtar teslim bir organizasyon gerçekleştirilmesi

İş Geliştirme Odaklı Heyet Programlarımızı başarıya götüren adımlar

Pazar
Keşif
Ziyaretleri

İkili
İş ve Satış
Görüşmeleri
(B2B)

Yeni
İş Ortakları
Geliştirme

Yurt Dışı Satın
Alma Heyeti
Getirme

Heyet ve katılımcılar için doğru ve gerçekçi hedeflerin belirlenmesi, başarılmak istenilen ana hedefe göre katılımcı firmaların analizinin gerçekleştirilmesi, eksiklerin tespiti, pazara ve heyete göre doğru pazarlama materyallerinin hazırlanması

Tamamen heyete ve heyetin amaçlarına özel kurgulanan bir programın oluşturulması; doğru format, tarih, şehir(ler) ve etkinliklerin belirlenmesi

Gerçek anlamda potansiyel oluşturan müşterilerin belirlenmesi ve onların ikili toplantılara katılımlarının sağlanması

QEC geçmiş somut referansları ile bunu en iyi şekilde başarabildiğini kanıtlamıştır

Sizi ve kurumunuzu hedeflerinize ulaştıracak bütün detaylar ve üst düzey görüşmeler ile dilerseniz A'dan Z'ye anahtar teslim bir organizasyon gerçekleştirilmesi